Община Гулянци

Актуално

Актуално

АКТУАЛНИ РАЗПИСАНИЯ НА АВТОБУСИТЕ ЗА И ОТ ПЛЕВЕН

Автобусите, които обслужват територията на община Гулянци се движат по нови разписания. При промени превозвачите ще уведомят пътуващите граждани допълнително.

Прочети още

Промяна в системата на отчет на ВиК - Плевен

Във връзка с усложнената епидемична обстановка по отношение на СOVID-19, с цел ограничаване на контактите и въвеждане на мерки за работа в кризисни условия, ВиК – Плевен въвежда следните промени в системата на работа с клиенти:

Прочети още

Местни данъци 2020

Отдел "Местни приходи" при Община Гулянци съобщава, че данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък МПС за 2020 година се събират от 21.01.2020 г.

Гражданите, които предплатят целия размер на данъка в срок до 30.04.2020 г. ползват 5% отстъпка.

С Решение №47 от 16.12.2019г. на Общински съвет гр. Гулянци, данъкът върху недвижимите имоти е променен от 2‰ на 3‰ (промила) върху данъчната оценка.

Мерки срещу Инфлуенца (грип) по птиците

Със Заповед на кмета на община Гулянци, във връзка със Заповед №РД-11-253 от 23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Република България по отношение на заболяването Инфлуенца / грип / по птиците, са въведени следните мерки за предпазване от възникване на болестта на територията на област Плевен:

Прочети още