Община Гулянци

Образование

Формула за определяне на делегираните бюджети

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност.

Прочети още

Училища

На територията на община Гулянци функционират четири общообразователни училища - две гимназии и две основни.

Прочети още

Сайта използва бисквитки