Община Гулянци

Образование

Формула за определяне на делегираните бюджети

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност.

Целта на прилагането на формулите и правилата е да се разпределят средствата получени по единни разходни стандарти по начин, който позволява да се повиши обективността и справедливостта на финансирането, като максимално се доближи до действителните нужди.

Формулите включват основни и допълнителни компоненти и се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

Прочети още

Училища

На територията на община Гулянци функционират четири общообразователни училища - две гимназии и две основни.

Прочети още

Сайта използва бисквитки