Община Гулянци

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГУЛЯНЦИ

МАНДАТ 2023 - 2027 ГОДИНА

 

1. ПК „Бюджет, финанси и икономическа политика.”

Председател: Емил Катански

Секретар: Недко Опров

Членове: Венцислав Попов

               Любомир Пасков

               Светослав Пенев  

              Дамян Парашкевов

               Емилия Петрушева

2. ПК „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, вероизповедание, младежки и спортни дейности”

Председател: Емилия Петрушева

Секретар: Емил Катански

   Членове : Недко Опров

                   Мими Караджова

                  Светослав Пенев

                   Пламен Янев

               Илияна Петрова

3. ПК „Общинска собственост, стопанска политика, земеделие, горско и водно стопанство”

Председател: Самуил Митев

Секретар: Недко Опров

Членове:  Митко Монев

                 Андриян Буртев

                  Петър Парашкевов

                  Мими Караджова

                  Огнян Янев

4. ПК „Устройство на територията, строителство, околна среда, благоустрояване, обществен транспорт и комуникации”

Председател: Любомир Пасков

Секретар: Пламен Давидов

Членове: Дамян Парашкевов

                 Емилия Петрушева

                 Илияна Петрова

                Емил Катански

                 Самуил Митев

5. ПК „Европейска интеграция, инвестиционна политика, международно сътрудничество и застъпничество за интеграция на бежанците”

Председател: Венцислав Попов

Секретар: Пламен Давидов

Членове: Светослав Пенев

      Андриян Буртев

      Петър Парашкевов

      Пламен Янев

      Самуил Митев

6. ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права”

Председател: Андриян Буртев

Секретар: Огнян Янев

Членове:Венцислав Попов

               Петър Парашкевов

      Пламен Янев

      Дамян Парашкевов

      Митко Монев

7. ПК «За противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество»

Председател: Митко Монев

Секретар: Огнян Янев

Членове: Любомир Пасков

                 Илияна Петрова

                 Пламен Давидов

                 Мими Караджова

 

Сайта използва бисквитки