Община Гулянци

Постоянни комисии

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГУЛЯНЦИ

МАНДАТ 2019 - 2023 ГОДИНА

 

1. ПК „Бюджет, финанси и икономическа политика.”

Председател: Емил Катански

Секретар: Илияна Петрова

Членове: Ивайло Ирличанов

                Венцислав Попов

                Светослав Пенев  

                Дамян Парашкевов           

                Емилия Петрушева

              

2. ПК „Образование, култура, здравеопазване, социална политика, вероизповедание, младежки и спортни дейности”

Председател: Илияна Петрова

Секретар: Ивайло Ирличанов

Членове : Любомир Пасков

                 Виолин Иванов

                 Светослав Пенев

                 Пламен Янев

               Емилия Петрушева

3. ПК „Общинска собственост, стопанска политика, земеделие, горско и водно стопанство”

Председател: Самуил Митев

Секретар: Петър Парашкевов

Членове: Виолин Иванов

                Емил Катански

                Митко Монев

                Андриян Буртев

                Емилия Петрушева

4. ПК „Устройство на територията, строителство, околна среда, благоустрояване, обществен транспорт и комуникации”

Председател: Ивайло Ирличанов

Секретар: Самуил Митев

Членове: Светослав Пенев

                Митко Монев

                Дамян Парашкевов

                Лъчезар Крумов

                Асен Нанков

5. ПК „Европейска интеграция, инвестиционна политика, международно сътрудничество и застъпничество за интеграция на бежанците”

Председател: Лъчезар Крумов

Секретар: Емил Катански

Членове: Пламен Янев

                Андриян Буртев

                Петър Парашкевов

        Любомир Пасков

        Асен Нанков

6. ПК „Местно самоуправление, нормативна уредба, обществен ред, граждански права”

Председател: Андриян Буртев

Секретар: Виолин Иванов

Членове: Венцислав Попов

                Лъчезар Крумов

                Петър Парашкевов

         Пламен Янев

         Асен Нанков

7. ПК «За противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество»

Председател: Любомир Пасков

Секретар: Илияна Петрова

Членове: Венцислав Попов

                 Самуил Митев

                 Митко Монев

                 Дамян Парашкевов

Сайта използва бисквитки