Община Гулянци

Обявления

Обявления

ОБЯВА ЗА КОНКУРС- . “Началник отдел „Управление на общинската собственост”

 Община Гулянци

гр.Гулянци, ул.”В.Левски” №32,тел. 06561-2171

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За назначаване на държавен служител, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-09-57/10.02.2020 г. за длъжността:

1. “Началник отдел „Управление на общинската собственост” по служебно правоотношение в Община Гулянци.

Прочети още

ОБЯВЯ ЗА КОНКУРС -.“Началник отдел” в отдел “Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика”

Община Гулянци

гр.Гулянци, ул.”В.Левски” №32,тел. 06561-21-71

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За назначаване на държавен служител, на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед №РД-09- 56/10.02.2020 г.за длъжността:

1.“Началник отдел” в отдел “Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика”, дирекция „Устройство на територията, строителство и инвестиционна политика и административно обслужване” в Община Гулянци.

Прочети още

Сайта използва бисквитки