Община Гулянци

Обявления

Обявления

Процедура за избор на членове за Съвет на децата

Община Гулянци обявява процедура за избор на членове на Съвета за децата.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД и работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, както и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

Прочети още

Сайта използва бисквитки