Община Гулянци

Профил на купувача

Събиране на оферти чрез обява чл.20, ал.3 от ЗОП №7/12.06.2020г.

„Консултантски услуги за организация и управление на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци““

 

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 5 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Ремонт на част от улица „Гоце Делчев” и прилежащите към нея подпорни стени в село Шияково, община Гулянци“

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 4 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на съвременно периодично-активно свлачище с №№PVN08.68045.01.01 в участък от улица „Батак“, PVN08.68045.01.10 в район „Цвятково дере“ и PVN08.68045.01.11 в района на „Гойчево дере“ в село Сомовит, община Гулянци“

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 6 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Реконструкция и укрепване на улица „Тодор Каблешков” в село Долни Вит, община Гулянци”

Прочети още

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 3 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Реконструкция на улица „Васил Левски” от ОТ221 до общински път PVN 1022 за село Дъбован в град Гулянци, община Гулянци“

Прочети още

Сайта използва бисквитки