Община Гулянци

Екология

  • Главна категория: Общината
  • Категория: Екология
  • Посещения: 269

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

Прочети още

Сайта използва бисквитки