Община Гулянци

Екология

  • Главна категория: Общината
  • Категория: Екология
  • Посещения: 527

Съобщение

Община Гулянци уведомява жителите на общината, собствениците на търговските обекти, както и други заинтересовани лица, че съгласно Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Гулянци приета с Решение № 154 от 28.08.2020 г.   на Общински съвет Гулянци, строителните отпадъци в резултат на текущи ремонти в домакинствата, офиси, търговски обекти, административни сгради и др. се изхвърлят  в специализирани контейнери.

Прочети още

  • Главна категория: Общината
  • Категория: Екология
  • Посещения: 693

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на защитени зони за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна в териториалния обхват на РИОСВ-Плевен

Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

Прочети още

Сайта използва бисквитки