Община Гулянци

Актуално

Важно за всички ползватели на земеделска и горска техника

Във връзка с ежегодно провежданите в страната акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общинските пътища, Областна дирекция "Земеделие" - Плевен информира, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5  от Закона за пътищата се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Прочети още

Покана

Община Гулянци кани всички заинтересовани лица на обществено обсъждане на проекта за общински бюджет за 2023 година, на 8 август, от 14:00 часа в Конферентната зала на 1 ет. в сградата на Общински съвет.

Бюджет 2023 - ПРОЕКТ >>>

ЦОИДУЕМ обяви Конкурсна процедура 33.22-2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.11.2022 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022 – 2024 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“ ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА обяви Конкурсна процедура
за набиране на проектни предложения.

Прочети още

Национален ученически конкурс "Наследник съм на..."

Централно военно окръжие, съвместно с Министерството на отбраната и Министерството на образованието и науката, регионалните управления на образованието и Съюза на ветераните от войните на България, организира национален ученически конкурс на тема „Наследник съм на …“ посветен на 110-годишнината от Балканските войни. Повече информация за конкурса можете да видите ТУК

Покана

На 28.06.2023 г. от 14:00 часа в Конферентната зала (на I етаж в сградата на Общински съвет) ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на Община Гулянци за 2022 година. Община Гулянци кани всички граждани, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Сайта използва бисквитки