Община Гулянци

Общински съвет

Председател

Огнян Янчев 1  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Огнян Янчев

Роден на 14.01.1953г., семеен, с едно дете.

Образование - висше-педагогическо.

Доклад

На Постоянна комисия „ За противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество»   при Общински съвет – Гулянци, като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

Прочети още

Наредби

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба за управление на отпадъците (актуализирана)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци (актуализиран
а)

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гулянци (актуализирана)


Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2021 година (актуализирана)

Наредба за определяне размера на местните данъци през 2020 г.

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общинското имущество на територаията на Община Гулянци

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци през 2020 година

Прочети още

Подкатегории

Сайта използва бисквитки