Община Гулянци

Общински съвет

Председател

Огнян Янчев 1  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 Огнян Янчев

Роден на 14.01.1953г., семеен, с едно дете.

Образование - висше-педагогическо.

Доклад

На Постоянна комисия „ За противодийствие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество»   при Общински съвет – Гулянци, като комисия  по чл.12, ал.1  НУРИПДУКИ

Прочети още

Наредби

Наредба за изграждане и опазване на зелената система >>>

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Гулянци и издаване на сертификати клас В >>>

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Наредба за управление на отпадъците (актуализирана)

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Гулянци (актуализирана юни 2022)

Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Гулянци (актуализирана)


Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала (актуализирана юни 2022)

Прочети още

Подкатегории

Сайта използва бисквитки