Община Гулянци

Актуално

Покана

Общински съвет гр. Гулянци кани заинтересованите граждани на Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз на Община Гулянци за 2021 година. Събранието ще се проведе на 28.06.2022 г. от 15:00 часа в Конферентната зала.

Забранено е брането на липов цвят

 Общинска администрация уведомява жителите на Община Гулянци, че със заповед на Кмета на общината е забранено чупене, рязане на клони и бране на липов цвят от дървета,  намиращи се в строителните граници на населените места в общината и попадащи върху терени общинска собственост – улични пространства, паркове и зелени площи. За допуснати нарушения ще бъдат налагани санкции по Наредба № 1 за поддържането и опазването на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци.

 

Сайта използва бисквитки