Община Гулянци

Актуално

Информация за Годишен технически преглед

Общинска администрация гр. Гулянци уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 01.02.2023 г./сряда/ от 9.30 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички колесни и верижни трактори с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Прочети още

Важно съобщение

ОКТОМВРИ- НОЕМВРИ 2022 г. ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ОТ ПРСР 2014- 2020.

Прочети още

Уведомление от Басейнова дирекция Плевен за регистрация на водовземни съоръжения

Басейнова дирекция „Дунавски район“ уведомява, че до 28.11.2022г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани, и др. съоръжения за собствени потребности, използване от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018г. не  са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен.

Прочети още

Сайта използва бисквитки