Община Гулянци

Проекти

  • Категория: Проекти
  • Посещения: 704

Проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Прочети още

Сайта използва бисквитки