Община Гулянци

Проекти

  • Категория: Проекти
  • Посещения: 196

Удължен е срокът за предоставяне на Топъл обяд в община Гулянци

До 30 септември 2021 година е удължен срокът за предоставяне на "Топъл обяд", който се финансира по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID19 и последиците от нея.

Прочети още

  • Категория: Проекти
  • Посещения: 1003

Проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“

Община Гулянци стартира изпълнението на проект BG05M9OP001–2.040-0050 „Патронажна грижа в община Гулянци“, Договор № BG05M9OP001–2.040-0050-С01/24.06.2019 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001–2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.  

Прочети още

Сайта използва бисквитки