Община Гулянци

Нормативни актове

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

  • Наредби
  • Проекти на документи

     * Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя най-малко 30 дневен срок за предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт.

Сайта използва бисквитки