Gulyantsi Municipality

Актуално

От 7 септември започва електронно националното преброяване на населението и жилищния фонд в България

Стартът на 18-ото преброяване на населението и жилищния фонд в България ще бъде даден в 0.00 ч. на 7 септември 2021 година. Тогава ще бъде отворена Информационна система „Преброяване“ и всеки, който живее постоянно в България, ще може да се преброи онлайн.  Препоръчваме този начин, защото е бърз, лесен, удобен и в условията на пандемия – безопасен. След това срещата с преброител ще бъде само при предаването на уникалния 15-цифрен код, който генерира системата при успешно преброяване.

Read more

Покана

На 16.08.2021 г. от 14:00 часа в Конферентната зала (на I етаж в сградата на Общински съвет) ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на Община Гулянци за 2020 година.

Read more

Website use cookies