Gulyantsi Municipality

Актуално

Информация за Годишен технически преглед

Общинска администрация гр. Гулянци уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 01.02.2023 г./сряда/ от 9.30 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички колесни и верижни трактори с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Read more

Уведомление от Басейнова дирекция Плевен за регистрация на водовземни съоръжения

Басейнова дирекция „Дунавски район“ уведомява, че до 28.11.2022г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани, и др. съоръжения за собствени потребности, използване от гражданите в бита/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018г. не  са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен.

Read more

Website use cookies