Gulyantsi Municipality

Актуално

Планирани прекъсвания на електрозахранването

ЧЕЗ Разпределение всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 29 март – 02 април  2021 г,    включително:

Read more

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Гулянци

ЧЕЗ Разпределение осъществява инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 01 – 05 февруари  2020 г,   включително:

Read more

Мерки срещу разпространението на птичи грип

Във връзка с констатирани първични огнища на болестта Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдни обекти, намиращи се в землището на гр. Славяново и предприети на областно ниво мерки за недопускане разпространението на болестта, със заповед на кмета на община Гулянци на територията на общината са въведени следните мерки:

Read more

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Гулянци за 2021 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Гулянци организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 11.02.2021 г. от 14.00 часа, в Конферентната зала на I етаж в сградата на Бюрото по труда.

Read more

Планирани прекъсвания на електрозахранването в община Гулянци

ЧЕЗ Разпределение осъществява инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването в община Гулянци, за периода 08 – 12 февруари  2021 г., включително:

Read more

Годишен технически преглед на земеделска и горска техника

Общинска администрация гр. Гулянци, съобщава, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 03.02.2021г. от 9.30 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички колесни и верижни трактори, самоходни шасита, ремаркета и прикачен инвентар с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Read more

Website use cookies