Gulyantsi Municipality

Актуално

На вниманието на пчеларите

На 12.03.2022 г. /събота/ от 10.00 ч. в „Дом на пчеларя” в гр. Пленен, на ул. „Генерал Атанас Стефанов”, №17 (до чешма „Балаклия”) ще се проведе годишно отчетно-изборно събрание на Областния пчеларски съюз. Ще се проведат и пчеларски беседи. Поканени са всички пчелари, членове на пчеларския съюз и бъдещите такива.

Мерки срещу разпространението на Африканска чума по свинете

Със заповед на кмета на общината, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с писмо с изх. № 3714/16.06.2021 г. на Директора на ОДБХ – Плевен и писмо изх. №ЗЖ-219/22.04.2021 г. на Изпълнителния директор на БАБХ във връзка с епизоотичната обстановка в страната и Европа, относно обявяването Африканска чума по свинете (АЧС) се предприемат мерки за недопускане разпространението на болестта на територията на област Плевен и община Гулянци, както следва:

Read more

Забранено е брането на липов цвят

 Общинска администрация уведомява жителите на Община Гулянци, че със заповед на Кмета на общината е забранено чупене, рязане на клони и бране на липов цвят от дървета,  намиращи се в строителните граници на населените места в общината и попадащи върху терени общинска собственост – улични пространства, паркове и зелени площи. За допуснати нарушения ще бъдат налагани санкции по Наредба № 1 за поддържането и опазването на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци.

 

Съобщение

Във връзка с писмо №ЗЖ -751/01.12.2021 на изпълнителния директор на БАБХ относно завишената епизоотична обстановка по отношение на болестта Високо патогенна инфлуенца (НPAI H5) по птиците, Община Гулянци уведомява гражданите на общината, че следва да спазват мерките за биосигурност и отглеждане на птиците на закрито.

Read more

Website use cookies