Gulyantsi Municipality

Актуално

Годишен технически преглед

Общинска администрация гр. Гулянци уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 01.02.2024г./четвъртък/ от 9.30 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички колесни и верижни трактори, самоходни шасита, ремаркета и прикачен инвентар с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Read more

Съобщение

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕДОМЯВА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ ПРЕСИЧАНЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ ОТ ХОРА ТРЯБВА ДА СТАВА САМО ПРЕЗ ПЕШЕХОДНИТЕ ПЪТЕКИ  И ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕЛЕЗИ. ПРЕСЕЧАНЕТО НА Ж. П. ЛИНИЯТА НА ПРОИЗВОЛНИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ МЕСТА ИЗВЪН ПРЕЛЕЗИТЕ И ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ Е В НАРУШЕНИЕ НА НАРЕДБА 58 (ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА) И КРИЕ РИСК ЗА СИГУРНОСТТА И ЖИВОТА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Покана

Към заинтересованите страни от Община Никопол, Община Белене  и община Гулянци, представители на стопанския и нестопанския сектор, за заявяване на интерес за включване в местното партньорство за създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ между представители на публичния (общини), стопанския и нестопанския сектор на територията

Read more

Покана за публично обсъждане на Проекто-бюджет 2024

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Община Гулянци организира публично обсъждане на Проекта за бюджет за 2024 година. Обсъждането ще се проведе на 25.01.2024 г. от 11.00 часа, в Конферентната зала на I етаж в сградата на Бюрото по труда гр. Гулянци. Община Гулянци кани всички заинтересовани лица да присъстват на събранието.

Read more

Website use cookies