Община Гулянци

Център за административно обслужване на граждани

Данъчна кампания 2021

Отдел „Местни приходи” при Община Гулянци уведомява гражданите, че могат да заплатят дължимия данък върху недвижимите имоти,  такса битови отпадъци, данъка върху превозните средства и другите данъци и такси по ЗМДТ, както за минали години, така и за настоящата 2021 година. Размерът на налозите е без промяна.

Гражданите, които предплатят целия размер на данък сгради, такса смет и данък МПС в срок до 30.04.2021 г. ползват отстъпка 5%.

Прочети още

Тарифа за определяне на наемни цени

ТAРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Прочети още

Услуги предоставяни от Центъра за административно обслужване на граждани

ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ЕСГРАОН  И ДРУГИ НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Работното време на Административен център за  обслужване на граждани започва в 08.30 и приключва в 17.00 часа, за да се осигури непрекъснат процес на обслужване.

Прочети още

Сайта използва бисквитки