Община Гулянци

Търгове и Обяви

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние , и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища   от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година 2023-2024 г. (съгласно чл. 37и, ал. 1 4 от ЗСПЗЗ)

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост от общински поземлен фонд в землищата на с. Гиген, с. Брест, с. Милковица, с. Шияково и гр. Гулянци за срок от 10 /десет/ стопански години

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от кандидатите и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на поземлени имоти - частна общинска собственост от общински поземлен фонд в землищата на с. Гиген, с. Брест и с. Крета за срок от 10/ десет/ стопански години.

Прочети още

Община Гулянци обявява

Публичен търг с тайно наддаване с внасяне на оферти в запечатан плик от собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и последващо явно наддаване при еднакви предложения за отдаване под наем на пасища,мери  от общински поземлен фонд в землищата на населените места в Община  Гулянци за срок от 1 (една) стопанска година 2023-2024 г. (съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ)

Прочети още

Сайта използва бисквитки