Община Гулянци

Новини

Новини

Честит празник, уважаеми съграждани!

Уважаеми съграждани,

За мен е чест да Ви поздравя по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост!

24 май е сред най-светлите дати в нашия календар.Това е празникът почитан и честван от българския народ най-дълго. Възникнал като училищно тържество, днес той е повод за общонационални чествания.Този факт доказва, че двамата братя Св. Св. Кирил и Методий и тяхното дело са най-ярките символи на националната ни идентичност, на българското преклонение пред познанието, науката и културата.

Прочети още

Провеждане на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“

Въпреки необичайната обстановка, в която живеем и необходимостта от физическо дистанциране, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за поредна година организира традиционния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Конкурсът е включен в националния календар за извънучилищните дейности на Министерството на образованието и науката, за учебната 2019/2020 г.

Прочети още

Община Гулянци ще реализира проект за рекултивация и закриване на старото общинско сметище в гр. Гулянци

На 4 май Община Гулянци подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. Гулянци” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС по процедура чрез директно предоставяне BGBG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.

Прочети още

Община Гулянци ще подпомага с топъл обяд 170 лица

От първи май Община Гулянци ще стартира изпълнението на проект „Топъл обяд у дома 2020 г. в Община Гулянци”. Срокът на проекта е до 19 юни. Общият размер на средствата е 16 269,00 лева, осигурени по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020” от националния бюджет, чрез Агенцията за социално подпомагане.

Прочети още

Личните стопанства подлежат на задължителна регистрация

Община Гулянци съобщава, че всички лица, които отглеждат селскостопански животни и птици - независимо от вида им, подлежат на регистрация в Областна дирекция по безопасност на храните гр. Плевен. Заявления се подават до кмета/кметския наместник на населеното място по ред и при условия, регламентирани в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Прочети още

Остани у дома - бъди отговорен!

На 20 март Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Гулянци, по предложение на секретаря Александър Мичев, взе решение за създаване на фейсбук група „Остани у дома – бъди отговорен! – МКБППМН и децата от община Гулянци”. Целта на комисията е децата и младежите от общината, а и не само, да си останат у дома в дните на извънредното положение. Това е част от превантивната дейност на комисията в момент, в който заради противоепидемичните мерки е спряна традиционната групова и индивидуална работа с деца.

Прочети още

Сайта използва бисквитки