Община Гулянци

Актуално

Анкетно проучване

Асоциация на дунавските общини "Дунав" и Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" реализират проект „Изпълнение на интегрирана политика за пространствено развитие на крайбрежните територии на река Дунав в България чрез прилагане на иновативни и включващи модели между власти, граждани и бизнес“, № BG05SFOP001-2.025-0111, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прочети още

ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020

В началото на месец март 2023 г. предстои стартирането на приеми на заявления за Извънредна временна подкрепа за земеделски стопани и МСП, особено засегнати от въздействието на руската инвазия в Украйна по под-мерки 22.1 и 22.2 от ПРСР 2014-2020.

Прочети още

Покана

На 21.03.2023 г. от 14:30 часа в Конферентната зала, в сградата на Общински съвет гр. Гулянци, ще се проведе публично обсъждане на разчетите за приходите и разходите на Община Гулянци за 2023 година, до приемане на Бюджет 2023 г.

Община Гулянци кани всички граждани и заинтересовани страни!

Разчетни показатели на Община Гулянци до приемане на общинския бюджет за 2023 г. (за публично обсъждане) >>>

Информация за Годишен технически преглед

Общинска администрация гр. Гулянци уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 01.02.2023 г./сряда/ от 9.30 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички колесни и верижни трактори с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Прочети още

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Прочети още

Сайта използва бисквитки