Община Гулянци

Актуално

ЦОИДУЕМ обяви Конкурсна процедура 33.22-2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.11.2022 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022 – 2024 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“ ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА обяви Конкурсна процедура
за набиране на проектни предложения.

Прочети още

Годишен технически преглед

Общинска администрация гр. Гулянци, Ви уведомява, че в изпълнение на  Наредба № 2/03.02.2016 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горска техника, на 02.06.2023 г./ петък / от 10.00 ч., на ІІ – ри стопански двор в гр. Гулянци ще се проведе годишен технически преглед навсички зърнокомбайни колесни и верижни трактори, самоходни шасита, ремаркета и прикачен инвентар с мощност на двигателя над 10 kW, ремаркета и самоходни шасита и прикачен инвентар.

Прочети още

Покана

На 28.06.2023 г. от 14:00 часа в Конферентната зала (на I етаж в сградата на Общински съвет) ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на Община Гулянци за 2022 година. Община Гулянци кани всички граждани, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Забранено е брането на липов цвят

Общинска администрация уведомява жителите на Община Гулянци, че със заповед на Кмета на общината е забранено чупене, рязане на клони и бране на липов цвят от дървета,  намиращи се в строителните граници на населените места в общината и попадащи върху терени общинска собственост – улични пространства, паркове и зелени площи. За допуснати нарушения ще бъдат налагани санкции по Наредба № 1 за поддържането и опазването на обществения ред и общинското имущество на територията на Община Гулянци.

Прочети още

Анкетно проучване

Община Гулянци, в партньорство с община Плевен, е в процес на създаване на местна инициативна група (МИГ) Гулянци – Плевен за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, за което следва да изготви стратегия за ВОМР.

Прочети още

Сайта използва бисквитки