Община Гулянци

Актуално

Покана

Покана за публично обсъждане на Отчета за изпълнение на Бюджета на Община Гулянци за 2014г. и Информация за изпълнение на бюджета на Община Гулянци към 30.06.2015г.,

Прочети още

Прием на заявления по проект "Нови възможности за грижа

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА, ЧЕ ДО 09.04.2015 Г. ЩЕ ПРИЕМA ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ДОГОВОР №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020 г. /ОПРЧР/.

Прочети още

Сайта използва бисквитки