Община Гулянци

Актуално

Прием на заявления по проект "Нови възможности за грижа

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ ОБЯВЯВА, ЧЕ ДО 09.04.2015 Г. ЩЕ ПРИЕМA ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”- ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ, ДОГОВОР №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020 г. /ОПРЧР/.

Прочети още

Сайта използва бисквитки