Община Гулянци

Профил на купувача

Обществена поръчка

„Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци"

Прочети още

Обществена поръчка

„Инженеринг на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър  - граница общини Гулянци и Долна Митрополия- Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г."

Прочети още

Сайта използва бисквитки