Община Гулянци

Профил на купувача

Публична покана

„Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект «Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ - Гиген-Дъбован-Гулянци - /ІІ-11/ Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км; и  Ремонт на път PVN 1020, /ІІ-11/-Гиген-Искър-Граница общ. (Гулянци-Долна Митрополия) – Славовица /ІІІ-3004/ Участък от с.Искър до Граница общ. Гулянци – Долна Митрополия, L= 1.254 км”, община Гулянци."

Прочети още

Публична покана

„Консултантски услуги за управление на проект „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци" по проект MIS ETC 318, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България” 2007-2013 г.

Прочети още

Сайта използва бисквитки