Община Гулянци

Обществена поръчка

„Строителен надзор на обект „Рехабилитация на общински път PVN 1020, (ІІ-11) Гиген - Искър - граница общини Гулянци и Долна Митрополия - Славовица - ІІІ-3004 от км 0+000 до км 4+990“ по проект MIS ETC 318 „Подобряване на връзката на транспортната инфраструктура между окръг Телеорман и област Плевен чрез рехабилитация на пътищата в община Селел и община Гулянци"

Документация за участие >>>

Обявление и решение >>>

Разяснение по документацията    03.02.2015г. >>>

Разяснения по документацията    06.02.2015г. >>>

Протокол №1 >>>

Покана за отваряне на Плик №3  "Предлагана цена" на 18.05.2015г. от 13:00 часа >>>

Протокол №2 >>>

Протокол №3 >>>

Протокол №4 >>>

Решение  01.06.2015г. >>>

Договор  09.07.2015г. >>>


Сайта използва бисквитки