Община Гулянци

Информация за заболяването Африканска чума по свинете

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Хората и другите видове животни не боледуват!!!

 • Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната среда и в продукти от свинско месо, които не са термично преработени (от 3 до 6 месеца в пресни продукти).

 • Няма разработена ваксина и няма ефективно лечение срещу заболяването. Единственият начин за борба с АЧС прилаган в над 23 държави, на 3 континента е хуманно умъртвяване на всички заразени и контактни свине.

 • В огнище с констатиран случай на АЧС се взема кръвна проба от всяко съмнително болно, контактно или умряло прасе за установяване на вируса и определяне степента на разпространението му.

 • Вирусът на АЧС се предава лесно и бързо :

 • - с болни свине и/или свине, които са били в контакт с болни такива;

 • - с хора, които са били в контакт с болни свине/или потенциално заразени свине;

 • - със замърсено оборудване, помещения, превозни средства, инструменти, дрехи; опаковки (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано заразено месо;

 • - с продукти от месо, добито от болни или съмнително болни свине, които термично не са преработени (сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, сланина, маринована сланина, кожи и др.).

  ЗАТОВА СЕ ВЪВЕЖДА ЗАБРАНА ЗА:

 • - КОНТРОЛИРАН ДОСТЪП НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ЗОНА НА ОГНИЩА НА АЧС

 • - ВНАСЯНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА ОБОРУДВАНЕ и ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ДОБИТИ ОТ СВИНЕ, КОИТО НЕ СА ПРЕМИНАЛИ ВИСОКА ТЕРМИЧНА ПРЕРАБОТКА ОТ ОГНИЩА И НАДЗОРНИ ЗОНИ

  ВАЖНО Е:

 • - Домашните свине да не се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо, включително и с прясна трева и фуражи, които не са съхранявани най-малко 60 дни.

 • - Домашните свине да се отглеждат по начин, недопускащ контакт с диви свине.

 • - Потенциално замърсени транспортни средства, оборудване и фуражи не бива да бъдат внасяни в стопанства със свине.

 • - В стопанства със свине не бива да бъдат допускани хора, които са: били в контакт със заразени домашни свине; били в контакт с диви свине; били на местонахождението на огнище на Африканска чума по свинете; участвали в ловни излети, дърводобрив и др.

 • Да се извършват стриктни проверки на транспортните средства за нерегламентирано транспортиране на дивеч и живи животни. При установяване на такова незабавно да се уведоми съответната ОДБХ.

 • При установявяване или получаване на сигнали за умрели диви или домашни свине да бъде своевременно уведомена съответната ОДБХ.

Сайта използва бисквитки