Община Гулянци

Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 година между Община Гулянци и АГКК за подпомагане на Агенцията при административно обслужване на потребителите

Общинска администрация информира гражданите, че по силата на Споразумение № ИД-3-48 от 28.03.2019 г. между Община Гулянци и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще подпомага Агенцията при административно обслужване на потребителите за част от административните услуги, предоставяни от АГКК по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Гражданите могат да подават заявления за скици за поземлени имоти в урбанизираните територии на гр. Гулянци, с. Сомовит и с.Загражден в стая №103 в сградата на Община Гулянци. 

За въпроси и допълнителна информация: Андриян Аурелов - главен специалист "Кадастър и регулация" в отдел "УТС и ИП"

Сайта използва бисквитки