Община Гулянци

Община Гулянци обявява процедура за подбор на здравен медиатор

Община Гулянци обявява процедура за подбор на здравен медиатор.

ОБЯВЛЕНИЕ И ЗАЯВЛЕНИЕ >>>

 

Необходими документи:

-         Автобиография

-         Мотивационно писмо

-         Копие от диплома за завършено средно образование

-         Заявление по образец

Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Гулянци, Административен център за обслужване на граждани. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на Общината на адрес: www.gulyantsi.bg, категория Услуги за граждани, Обявления.

Изисквания към кандидатите:

-         Завършено средно образование

-         Принадлежност към местна уязвима етническа общност

-         Познаване на здравните и социални проблеми на общността

-         Владеене на езика на общността

-         Комуникативни умения

-         Компютърна грамотност (MS Word, Internet)

Провеждане на подбора (в рамките на един ден):

1. Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

2. Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

Дата, час и място на провеждане на подбора:

Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на документи: 09.03.2020 г.

Документите се подават в деловодството на Община Гулянци, Административен център за обслужване на граждани.

Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”

-       Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.

-       Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.

-       Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.

-       Подпомагане при попълване на различни документи.

-       Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.

Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Сайта използва бисквитки