Община Гулянци

Местни данъци 2020

Отдел "Местни приходи" при Община Гулянци съобщава, че данък недвижим имот, такса битови отпадъци и данък МПС за 2020 година се събират от 21.01.2020 г.

Гражданите, които предплатят целия размер на данъка в срок до 30.04.2020 г. ползват 5% отстъпка.

С Решение №47 от 16.12.2019г. на Общински съвет гр. Гулянци, данъкът върху недвижимите имоти е променен от 2‰ на 3‰ (промила) върху данъчната оценка.

Сайта използва бисквитки