Община Гулянци

Мерки срещу Инфлуенца (грип) по птиците

Със Заповед на кмета на община Гулянци, във връзка със Заповед №РД-11-253 от 23.01.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ, относно привеждане в състояние на повишена епизоотична готовност на всички региони в Република България по отношение на заболяването Инфлуенца / грип / по птиците, са въведени следните мерки за предпазване от възникване на болестта на територията на област Плевен:

 

  1. Забранено е отглеждането на открито на домашните птици от всички видове, пускането по улиците на населените места, пасищата и водоемите около тях.
  2. Забранено е провеждането на изложби и пазари за птици на територията на общината.
  3. Домашните патици и гъски трябва да се отглеждат отделно от другите домашни птици.
  4. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.
  5. Фуражът с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, а царевицата в хамбарите да се покрива с брезент или полиетилен с цел да не се допуска достъп на диви птици до фуража.
  6. Гражданите трябва да засилят контрола върху здравословното състояние на домашните птици и в случай на завишена заболеваемост и смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
  7. Засилен е контрола на полицията по пътищата на територията на общината с цел недопускане превозване на птици без ветеринарно-медицинско свидетелство.

 

Сайта използва бисквитки