Община Гулянци

Акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

Община Гулянци организира  акция за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Жителите на общината могат да предават неработещите електрически и електронни уреди, както и акумулатори и батерии  от 11.09.2023 г. до 15.09.2023г. от  08.00 ч. до 17.00 ч. и на 16.09.2023 г. (събота) и 17.09.2023 г. (неделя ) от 07.00 ч.  до 19.00 ч. в автопарка на Община Гулянци /срещу базата на Георги Ангелов /на изхода на гр. Гулянци в посока с. Дъбован

УРЕДИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРЕДАВАНЕ СА:

ГОЛЕМИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ХЛАДИЛНИЦИ, ПЕРАЛНИ МАШИНИ И ДР.

МАЛКИ ДОМАКИНСКИ УРЕДИ – ПРАХОСМУКАЧКИ, ТОСТЕРИ, ЧАСОВНИЦИ, СЕШОАРИ, ЮТИИ И ДР.

ИЗЧИСЛИТЕЛНА И КОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА – ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ, ПРИНТЕРИ, ТЕЛЕФОНИ И ДР.

ПОТРЕБИТЕЛСКО ОБОРУДВАНЕ – РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРИЕМНИЦИ И ДР.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ – ШЕВНИ МАШИНИ, ДРЕЛКИ И ДР.

ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - ЛУМИНИСЦЕНТНИ ЛАМПИ

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИГРАЧКИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ – ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕНАЖОРИ, ВИДЕОИГРИ И ДР.

УРЕДИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ - ТЕРМОСТАТИ И ДР.

Призоваваме  гражданите да се включат в акцията за разделно събиране и безвъзмездно предаване на горепосочените отпадъци. Нетретираните отпадъци от ИУЕЕО могат да бъдат опасни за човешкото здраве, а депонирани с общият поток  битови отпадъци, опасните вещества попадат в почвата и водата, което води до необратими последствия за околната среда.

Нека опазим околната среда и предадем електрическите отпадъци за рециклиране !

                                                                                                                                                                                                             

Сайта използва бисквитки