Община Гулянци

Покана

На 28.06.2023 г. от 14:00 часа в Конферентната зала (на I етаж в сградата на Общински съвет) ще се проведе публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от ЕС на Община Гулянци за 2022 година. Община Гулянци кани всички граждани, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Сайта използва бисквитки