Община Гулянци

Важно за всички ползватели на земеделска и горска техника

Във връзка с ежегодно провежданите в страната акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общинските пътища, Областна дирекция "Земеделие" - Плевен информира, че съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5  от Закона за пътищата се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Напомняме на собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори преди излизане на път от републиканската/общинската пътна мрежа  да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника. При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци подлежат на санкции както следва: физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение -  от 500 лв. до 1000 лв. Юридически лица се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл. 52 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв. съгласно чл. 53 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

Сайта използва бисквитки