Община Гулянци

ЦОИДУЕМ обяви Конкурсна процедура 33.22-2023

В съответствие с основната и стратегическите цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 919 от 17.11.2022 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2022 – 2024 г.” и на основание чл. 17, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1 и чл. 3 ал (1)от Правилника за устройството, дейността и организацията на работата на ЦОИДУЕМ и утвърдени „Вътрешни правила за подготовка, провеждане и приключване на конкурсна процедура“ ЦЕНТЪРЪТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА обяви Конкурсна процедура
за набиране на проектни предложения.

Повече информация можете да намерите тук >>>

Насоки >>>

Сайта използва бисквитки