Община Гулянци

Анкетно проучване

Община Гулянци, в партньорство с община Плевен, е в процес на създаване на местна инициативна група (МИГ) Гулянци – Плевен за прилагане на подхода водено от общностите местно развитие (ВОМР) за периода 2023-2027 година, за което следва да изготви стратегия за ВОМР.

лого МИГ

Проектът обхваща цялата територия на община Гулянци и част от територията на община Плевен - с. Бръшляница, с. Буковлък, с. Върбица, с. Опанец, с. Ясен.

Прилаганите стратегии за ВОМР са в полза на малкия местен бизнес, създават по-добри икономически, социални и екологични условия за живот в малките население места. ВОМР е териториален подход, който доказа предимствата си за развитие на местната икономика.

Попълването на НАСТОЯЩАТА АНКЕТА, отворена до 31.05.2023 г., ще бъде от особена важност за качественото и навременно изработване на новата стратегия!

Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

Сайта използва бисквитки