Община Гулянци

Важно съобщение

ОКТОМВРИ- НОЕМВРИ 2022 г. ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.1 „СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ" ОТ ПРСР 2014- 2020.

ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ ПРОЕКТИ НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ, С КОИТО ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЦЯЛОСТНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА СТОПАНСТВАТА ИМ. ПОДПОМАГАНЕТО Е БЕЗВЪЗМЕЗДНО, В РАЗМЕР НА 25 000 ЕВРО

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС "СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО" ГР. ПЛЕВЕН БЕЗПЛАТНО ЩЕ ИЗГОТВЯ ПРОЕКТИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ.

За повече информация: ТОО Съвети  в  Земеделието - гр. Плевен, ул.”Васил Левски”№1 (ОАПС), ет.3, офис-312; 313 и 314; 0884/593 478- Валя Вълова; 0885/133 218- Даринка Николова; 0886/336 365- Татяна Петкова

Сайта използва бисквитки