Община Гулянци

Одобрени преброители и контрольори за Община Гулянци за участие в Преброяване 2021г.

ОБЛАСТ ОБЩИНА ИМЕ и ФАМИЛИЯ ЕГН ПОЗИЦИЯ
Плевен Гулянци ВЕСЕЛКА  АЛЕКСАНДРОВА 6606****** Преброител
Плевен Гулянци СТЕФАН  КОПЧЕВ 5907****** Преброител
Плевен Гулянци КРИСТИН  КУЗМАНОВА 9302****** Преброител
Плевен Гулянци ЛЕНА  КОВАЧЕВА 7606****** Преброител
Плевен Гулянци ЗОРНИЦА  БАРОСОВА 8607****** Преброител
Плевен Гулянци МАЯ  МИХАЙЛОВА 6804****** Преброител
Плевен Гулянци ВАНЮША  ДАШЕВА 7711****** Преброител
Плевен Гулянци ДИЛЯНА  ДРАГНЕВА 7606****** Преброител
Плевен Гулянци ДЕСИСЛАВА  БЕЛЕЛИЕВА 8603****** Преброител
Плевен Гулянци МАРИЯ  БЕДЖЕВА 8709****** Преброител
Плевен Гулянци АЛБЕНА  ЦАНЕВА 6102****** Контрольор
Плевен Гулянци ЛЮБОМИР  ИВАНОВ 8108****** Преброител
Плевен Гулянци МАРИНЕЛА  ЦАНКОВА 8503****** Контрольор
Плевен Гулянци МАЛИНКА  ТАИРОВА 6303****** Контрольор
Плевен Гулянци НЕВЯНА  НИКОЛОВА 6812****** Преброител
Плевен Гулянци ИЛОНКА  ИВАНОВА 7203****** Преброител
Плевен Гулянци МАРИЯНКА  БАЙЧИЛОВА 7710****** Контрольор
Плевен Гулянци НАТАША  ТОДОРОВА 7212****** Преброител
Плевен Гулянци ЕЛИЯ  ПАПУКОВА 6903****** Преброител
Плевен Гулянци КАТЕРИНА  ПЕЛЕВА 9112****** Преброител
Плевен Гулянци ТИХОМИРА  УРУКОВА-МИТЕВА 8503****** Преброител
Плевен Гулянци ЛЕЙЛА  НАЙЧЕВА 9508****** Преброител
Плевен Гулянци ТАНЯ  МИЛИВОЕВА 8502****** Преброител
Плевен Гулянци КАПКА  НИКОЛАЕВА 5802****** Преброител
Плевен Гулянци ЕЛКА  ЛИЧЕВА 6405****** Преброител
Плевен Гулянци НИКОЛАЙ  ПЕТРОВ 5505****** Преброител
Плевен Гулянци ВАНЮША  ФИЧЕВА 6406****** Преброител
Плевен Гулянци ЕЛЕОНОРА  МИКОВА 7403****** Преброител
Плевен Гулянци НИКОЛАЙ  КУЛЕВ 5604****** Преброител
Плевен Гулянци ИРА  СТАНОЕВА 5511****** Преброител
Плевен Гулянци ПЕТЯ  ИВАНОВА 7307****** Преброител
Плевен Гулянци ВАНЯ  КРЪСТЕВА 6501****** Преброител
Плевен Гулянци ЛИДИЯ  ЯНЕВА 5612****** Преброител
Плевен Гулянци ГЕРГАНА  ДОБРИКОВА 8805****** Преброител
Плевен Гулянци ВАЛЯ  ПЕТРОВА 6510****** Контрольор
Плевен Гулянци ПОЛИНА  ДИМИТРОВА 9604****** Контрольор
Плевен Гулянци ЦВЕТОМИРА  ИВАНОВА 8607****** Преброител
Плевен Гулянци ЕМИЛИЯ  ПЪРНОВА 6511****** Преброител
Плевен Гулянци ВЕРГИНИЯ  ИВАНОВА 9810****** Преброител
Плевен Гулянци ДИМИТРИНА  МАРЕШОВА 6007****** Преброител
Плевен Гулянци АКСИНИЯ  БАКЪРДЖИЕВА 6703****** Преброител
Плевен Гулянци БОРЯНА  ПЕТРОВА 9407****** Преброител
Плевен Гулянци ДАНИЕЛА  РАШЕВА 6112****** Преброител
Плевен Гулянци ИЛИЯНА  ГЕОРГИЕВА 6505****** Контрольор
Плевен Гулянци СНЕЖАНА  ГОЙЧЕВА 8111****** Преброител
Плевен Гулянци ВЛАДИМИР  ГОЙЧЕВ 0152****** Контрольор
Плевен Гулянци ГЕРДА  МАРИНОВА 7004****** Преброител
Плевен Гулянци САШКА  ГАНЕВА 5810****** Преброител
Плевен Гулянци ЛЮДМИЛА  ЦВЕТАНОВА 7502****** Преброител
Плевен Гулянци ГАБРИЕЛ  ГЕОРГИЕВ 9912****** Преброител
Плевен Гулянци ЙОРДАНКА  СТОЙЧЕВА 6704****** Преброител
Плевен Гулянци ПЕТЯ  ПЕНОВА 7010****** Преброител
Плевен Гулянци КАТРИН  СЛАВЧЕВА 9410****** Преброител
Плевен Гулянци ТАНЯ  НИКОЛОВА 6705****** Преброител
Плевен Гулянци ЕЛЕОНОРА  КЪРЧЕВА 8605****** Преброител
Плевен Гулянци МАЯ  БЛАГОЕВА 8510****** Преброител
Плевен Гулянци НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ 6401****** Преброител
Плевен Гулянци РОСИЦА  МАРИНОВА 5406****** Преброител
Плевен Гулянци ДИЛЯНА  ВАСИЛЕВА 9208****** Преброител
Плевен Гулянци МАРИНА  ИВАНОВА 9502****** Преброител
Плевен Гулянци ИЛИЯН  ПЕТКОВ 9307****** Преброител
Плевен Гулянци РАДКО  РАДКОВ 7811****** Преброител
Плевен Гулянци НОНКА ПОПОВА 6902****** Преброител
Плевен Гулянци АНТОНИО  КИРИЛОВ 9206****** Преброител
Плевен Гулянци ДАНКА  НЕДЯЛКОВА 5903****** Контрольор
Плевен Гулянци ОГНЯН  ЯНЧЕВ 9911****** Преброител
Плевен Гулянци ВИОЛИНКА ВЪЛЧЕВА 5605****** Резервен Преброител
Плевен Гулянци ГАЛЯ ИВАНОВА 7706****** Резервен Преброител
Плевен Гулянци АНДРЕЯ МАЦЕВА 0151****** Резервен Преброител
Плевен Гулянци РУМЯНА ТРИФОНОВА 5603****** Резервен Преброител
Плевен Гулянци ГИНКА ТАТАЛОВА 5702****** Резервен Преброител
Плевен Гулянци ПЕТЯ СТЕФАНОВА 8207****** Резервен Преброител

Сайта използва бисквитки