Община Гулянци

Мерки срещу разпространението на птичи грип

Във връзка с констатирани първични огнища на болестта Инфлуенца А (грип) по птиците в животновъдни обекти, намиращи се в землището на гр. Славяново и предприети на областно ниво мерки за недопускане разпространението на болестта, със заповед на кмета на община Гулянци на територията на общината са въведени следните мерки:

  1. Забранено е отглеждането на открито на домашните птици от всички видове, пускането по улиците на населените места, пасищата и водоемите около тях.
  2. Забранено е провеждането на изложби и пазари за птици на територията на общината.
  3. Домашните патици и гъски да се отглеждат отделно от другите домашни птици.
  4. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.
  5. Фуражът с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, а царевицата в хамбарите да се покрива с брезент или полиетилен с цел да не се допуска достъп на диви птици до фуража.
  6. Гражданите да засилят контрола върху здравословното състояние на домашните птици и в случай на завишена заболеваемост и смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар или кмета на населеното място.
  7. Да се засили контрола на полицията по пътищата на територията на общината с цел недопускане превозване на птици без ветеринарно-медицинско свидетелство.

     За неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции на виновните лица съгласно административно наказателните разпоредби на ЗМСМА и ЗВД.

 

Заповед РД 09-55 >>>

 

Сайта използва бисквитки