Община Гулянци

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Гулянци за 2021 г.

На основание чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси Община Гулянци организира публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2021 година. Обсъждането ще се проведе на 11.02.2021 г. от 14.00 часа, в Конферентната зала на I етаж в сградата на Бюрото по труда.

Във връзка с въведените ограничителни мерки с цел овладяване разпространението на COVID-19 и поради обявена извънредна епидемична обстановка в страната към настоящия момент, публичното обсъждане ще протече при спазване на следните изисквания:

  • На входа на залата ще бъде осигурен пропускателен режим и дезинфектанти;
  • Няма да  се допуска струпване на хора;
  • Ще бъде осигурена дистанция над 1,5 м.;
  • Задължително е  използването  на лични предпазни средства от присъстващите;
  • Всички въпроси, мнения и предложения ще бъдат ограничени в рамките на 3 минути.

       Каним гражданите на общината, кметове на кметства, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане, при стриктно спазване на посочения ред .

Сайта използва бисквитки