Община Гулянци

Мерки срещу разпространение на птичи грип

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, със заповед на кмета на община Гулянци, във връзка с писмо на изпълнителния директор на БАБХ и писмо на директора на ОДБХ-Плевен, относно наличие на нов по-вирулентен субтип на високо патогенна Инфлуенца /грип/ по птиците  (HPAI) H5N8 натериторията на Европа на територията на община Гулянци са въведени следните мерки за предпазване от възникване на болестта:

1. Забранено е отглеждането на открито на домашните птици от всички видове, пускането по улиците на населените места, пасищата и водоемите около тях.

2. Забранено е провеждането на изложби и пазари за птици на територията на общината.

3. Домашните патици и гъски трябва да се отглеждат отделно от другите домашни птици.

4. Да не се допуска контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици.

5. Фуражът с който се изхранват домашните птици да се съхранява в закрити помещения, а царевицата в хамбарите да се покрива с брезент или полиетилен с цел да не се допуска достъп на диви птици до фуража.

6. Гражданите трябва да засилят контрола върху здравословното състояние на домашните птици и в случай на завишена заболеваемост и смъртност незабавно да информират официалния ветеринарен лекар или кмета на населеното място.

7. Засилен е контрола на полицията по пътищата на територията на общината с цел недопускане превозване на птици без ветеринарно-медицинско свидетелство.

     За неизпълнение на заповедта ще бъдат налагани санкции на виновните лица съгласно административно наказателните разпоредби на ЗМСМА и ЗВД.

Сайта използва бисквитки