Община Гулянци

На вниманието на пчеларите

На 29 юли от 21:00 часа ще се проведе наземно третиране с топъл аерозол срещу комари в град Гулянци. Ще бъде използван подходящ за целта препарат - ЦИТРОЛ 10/4 УЛВ, съдържащ 10% активно вещество Циперметрин.

Карантинният срок на препарата е 7 дни. В случай на нужда антидот /противоотрова/ се провежда симптоматично лечение по лекарско предписание.

Препаратът е включен в списъка  на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда.

Препаратът / продуктът е закупен от “Пест Контрол Продукти “-ЕООД, ул.”Бесарабия” № 52, гр. София.

За организиране на третирането отговаря лицето Александър Миндизов, тел: 06561 / 2171.

За изпълнител на пръскането е определен  “Д.Д.Д.-1” ООД, гр. София1700, район Витоша, ул. “Асен Разцветников” № 32, тел./факс:02/9631816.

Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извършва на работна площадка, намираща се в землището на гр. Гулянци.

Сайта използва бисквитки