Община Гулянци

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ №1 10.04.2019г.

Избор на изпълнител на строително – монтажните работи за изпълнение на обект: „Рехабилитация на улици в община Гулянци”, който включва следните подобекти:

Подобект №1 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" ОТ ОТ73 ПРЕЗ ОТ313, ОТ314, ОТ37, ОТ316, ОТ303 до ОТ300 в гр. ГУЛЯНЦИ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СИМЕОН ВЕЛИКИ" ОТ ОТ118 ПРЕЗ ОТ263, ОТ264, ОТ111, ОТ136, ОТ142е, ОТ59е до МОК в с. БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №3 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ОТЕЦ ПАИСИЙ" ОТ ОТ119 ПРЕЗ ОТ125, ОТ155, ОТ 150 до ОТ148 в с. БРЕСТ, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №4 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."СТЕФАН СТАМБОЛОВ" от ОТ95 ПРЕЗ ОТ254, ОТ48, ОТ31, ОТ136, ОТ722, ОТ17, ОТ16, ОТ11, ОТ46 до ОТ47е в с. БРЕСТ, общ. Гулянци;

Подобект №5 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ШИПКА" ОТ ОТ156 ПРЕЗ ОТ154, ОТ155 ДО ОТ152 в с.МИЛКОВИЦА, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ;

Подобект №6 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ."ПЕЙО ЯВОРОВ" ОТ ОТ179 ПРЕЗ ОТ174, ОТ152, до ОТ151 в с.МИЛКОВИЦА, ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ

 Решение за откриване на процедура 10.04.2019г. >>>

Обявление за поръчка 10.04.2019г. >>>

Документация 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 1 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 2 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 3 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 4 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 5 10.04.2019г. >>>

Работен проект подобект № 6 10.04.2019г. >>>

Съобщение за отваряне на ценови параметри 13.05.2019г. >>>

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 20.05.2019г. >>>

Протокол по чл.57, ал.3 от ППЗОП 20.05.2019г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 20.05.2019г. >>>

Договор за строителство 12.06.2019г. >>>

Обявление за възложена поръчка 12.06.2019г. >>>

Обявление за приключване на договор за ОП 16.01.2020г. >>>

Сайта използва бисквитки