Община Гулянци

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 3 / 08.06.2020г.

Изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: „Реконструкция на улица „Васил Левски” от ОТ221 до общински път PVN 1022 за село Дъбован в град Гулянци, община Гулянци“

Решение за откриване на процедура 08.06.2020г. >>>

Обявление за поръчка 08.06.2020г. >>>

Документация 08.06.2020г. >>>

Разяснение по чл.189 от ЗОП 22.06.2020г. >>>

Скица 22.06.2020г. >>>

ПРОТОКОЛ № 1 25.08.2020Г. >>>

Съобщене за отваряне на цени 17.11.2020г. >>>

Протокол №2 17.12.2020г. >>>

Протокол №3 17.12.2020г. >>>

Решение за определяне на изпълнител 17.12.2020г. >>>

Договор 09.02.2021г. >>>

 

Сайта използва бисквитки