Община Гулянци

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ № 2 / 11.05.2020г.

"Извършване на СМР - Реконструкция, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административния комплекс на Общинска администрация - Гулянци, гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен"

Решение за откриване на процедура 11.05.2020г. >>>

Обявление за паръчка 11.05.2020г. >>>

Документация 11.05.2020г. >>>

РП Част Архитектура 11.05.2020г. >>>

РП Част В и К 11.05.2020г. >>>

РП Част Електрическа 11.05.2020г. >>>

РП Част Енергийна ефективност 11.05.2020г. >>>

РП Част Конструктивна 11.05.2020г. >>>

РП Част ОВК 11.05.2020г. >>>

РП Част ПБЗ 11.05.2020г. >>>

РП Част Пожарна безопасност 11.05.2020г. >>>

РП Част ПУСО 11.05.2020г. >>>

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП 23.06.2020г. >>>

Съобщение за отваряне на цени 06.07.2020г. >>>

Протокол по чл.54, ал.12 от ППЗОП 16.07.2020г. >>>

Протокол по чл. 57, ал.3 от ППЗОП 16.07.2020г. >>>

Решение за определяне на изпънител 16.07.2020г. >>>

Договор 28.08.2020г. >>>

Обявление за възложена поръчка 02.09.2020г. >>>

Допълнително спаразумение за прекратяване на даговор 14.10.2021г. >>>

Обявление за приключил договор 14.10.2021г. >>>

Сайта използва бисквитки