Община Гулянци

Проекти на документи

 * Съгласно чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя най-малко 30 дневен срок за предложения и становища по проекта на подзаконовия нормативен акт.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Гулянци

В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Гулянци предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Гулянци.

Становищата се приемат в срок до 30 дни, след датата на публикуване на информацията, на е-mаil адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в Административен център за обслужване на граждани при Община Гулянци, на адрес гр. Гулянци, ул. „Васил Левски” № 32.

Прочети още

Уведомление за план-сметка за такса битови отпадъци за 2021 г.

На основание чл. 66 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, Община Гулянци уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт за одобряване на план-сметка за разходите на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване,  като запазва размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

Прочети още

Сайта използва бисквитки