Община Гулянци

Община Гулянци призовава за стриктно спазване на противоепидемичните мерки

Във връзка с увеличението на случаите на COVID-19, което се наблюдава в цялата страна през изминалите седмици, Община Гулянци призовава гражданите да спазват всички противоепидемични мерки. Компетентните органи и кметовете на кметства засилват контрола по спазване на правилата от гражданите, търговските обекти и другите обществени структури. За да се осигури здравето и спокойствието на жителите на общината е необходимо всички да бъдат отговорни към себе си и околните.

Миналата седмица в МБАЛ гр. Гулянци бяха констатирани три случая на COVID-19, сред персонал и един във филиала на Спешна помощ в града. Медицинските служители са на домашно лечение в добро състояние. На двете здравни структури е направена пълна дезинфекция, изследвани са контактните лица. Към момента болницата функционира нормално, прилагат се всички мерки за осигуряване на безопасна среда за лечение на пациентите и работа на персонала.

Възрастна жена от град Гулянци също е с положителна проба за COVID-19 по данни на РЗИ Плевен. Тя е настанена за болнично лечение в областния център.

От началото на март под карантина са поставени 325 лица от община Гулянци – предимно хора пристигнали от чужбина, контактни или международни шофьори. Към момента двуседмичната карантина за 300 от тях е изтекла. Диагностицираните с COVID-19 в общината по данни на РЗИ – Плевен са 7 души за целия период от 01.03 до 05.07. От тях към момента само един случай е активен.

Съгласно актуалните разпоредби до 15 юли на територията на община Гулянци са в сила следните противоепидемични мерки:

1. Училищата на територията на община Гулянци организират и провеждат обучението и другите дейности с ученици, ако е възможно  от разстояние, чрез средствата на информационно-комуникационните технологии. Изключение се допуска по отношение на:

a) присъствието на деца и ученици, когато това е свързано с неотложни дейности по приключване на учебната 2019 – 2020 г. и началото на учебната 2020 – 2021 г. и е невъзможно те да бъдат осъществени от разстояние или в електронна среда. В тези случаи директорите на институциите са задължени да прилагат стриктно въведените противоепидемични мерки и указанията на компетентните органи;

б) присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа за личностно развитие по смисъла на ЗПУО и съобразно издадените указания от компетентните органи.

2. Всички колективни и индивидуални спортове с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито, за всички възрастови групи, могат да се провеждат в присъствието на публика. Отговорните лица са задължени да осигурят заемане на местата до 50% от капацитета, при разполагане на лицата на разстояние минимум през една седалка/място и с осигурена физическа дистанция над 1,5 м.

3. Всички културно-развлекателни мероприятия (театри, концерти, сценични прояви и други) се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, в това число читалища, училищни салони, зали, детски центрове и комплекси и др.. Дейностите се организират при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и др. е разрешено при заетост на местата до 50% от общия капацитет и спазване на всички противоепидемични мерки.

5. Масови събития на открито и закрито, в това число сватби, кръщенета и други празници, както и работата на нощните заведения да се организират и провеждат при заетост на местата 50% от общия капацитет и при спазване на всички противоепидемични мерки.

6. Забранено е провеждането на събори, панаири и други масови местни празници и чествания, които създават предпоставки за струпване на големи групи хора.

7. Забранени са посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги.

8. Забранени са събиранията на членове на пенсионерските организации и организациите на хората с увреждания и провеждането на групови мероприятия в Клубовете на пенсионера и Клубовете на хората с увреждания на територията на община Гулянци.

9. Всички лица, когато се намират на обществени места на закрито – търговски обекти, средствата за обществен транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, обекти за обслужване и предоставяне на услуги за граждани, административни учреждения, железопътни гари и автогари, църкви, храмове и др. са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.). Изключение се допуска в местата за хранене и питейните заведения, както и за спортуващите на закрито.

10. Препоръчително е поставянето на защитна маска лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.) на открити обществени места, на които не може да се осигури физическа дистанция.

11. Задължително е спазването на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство от
всички лица, които се намират на открити и закрити обществени места (в т.ч. паркове, улици, междублокови пространства, автобусни спирки и др.).

12. Забранено е струпването на големи групи хора на обществени места на закрито и открито – Общински пазар гр. Гулянци, площади, паркове, беседки, междублокови пространства, автоспирки и др.

13. Не се допуска струпването на хора в търговските обекти и обектите за административни и др. услуги и пред тях, за целта собствениците/управителите са задължени да осигурят пропускателен режим – по един, максимум двама души, спрямо мащабите на обекта, при изчакване извън обекта да се спазва дистанция минимум 1,5 м.

II. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на следните противоепидемични мерки:

1. Дезинфекция на всички площи и терени според указанията;

2. Недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);

3. Инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода, дезинфектант;

4. Създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м;

5. Осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице. шлем, ръкавици и др.);

6. При възможност организират дистанционна форма на работа за служителите, в зависимост от спецификата на работата.

7. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Заповед на кмета на общината №РД-09-267/01.07.2020 г.

Заповед на кмета на общината №РД-09-273/03.07.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-369/30.06.2020 г.

Заповед на министъра на здравеопазването №РД-01-370/30.06.2020 г.

 

Сайта използва бисквитки