Gulyantsi Municipality

COVID-19

Извънредната епидемична обстановка е удължена до 31 юли

Министърът на здравеопазването издаде две нови заповеди (Заповед № РД-01-373/27.05.2021 г. и Заповед № РД-01-375/27.05.2021 г.), с които удължава  до 31 юли временните противоепидемични мерки.

Read more

Министърът на здравеопазването издаде заповед за временни противоепидемични мерки от 1 април

Министърът на здравеопазването нареди от понеделник, 5 април,детските градини да възобновят работата си. След края на пролетната ваканция на учениците, от 12 април, се възобновява присъственото обучение на децата от 1-ви до 12-ти клас, като графикът ще бъде оповестен в рамките на следващата седмица. Също от 12 април се допускат груповите дейности и занимания в центровете за подкрепа за личностно развитие и центровете за специална образователна подкрепа.

Read more

От днес отпадат някои противоепидемични мерки

Министърът на здравеопазването издаде Заповед РД-01-355/18.05.2021 г. за изменение на Заповед №  РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед № РД-01-285 от 5.05.2021 г., с която отпадат някои от досегашните ограничения.

Read more

От 22 март влизат в сила по-строги противоепидемични мерки в цялата страна

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение на Министерския съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор, министърът на здравеопазването нареди по-строги противоепидемични мерки на територията на цялата страна от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:

Read more

Противоепидемични мерки от 12 до 30 април

Министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г., с която въвежда временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

Read more

По-строги противоепидемични мерки на територията на областта от 11 март

Във връзка с регистрирани случаи на COVID-19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 587.80на 100 000 население за последните две седмици на територията област Плевен и решение на Областен кризисен щаб за борба с коронавирус от 10.03.2021г. се въеждат следните противоепидемични мерки на територията на област Плевен считано от 00:00 часа на 11.03.2021 г. до 01.04.2021г:

Read more

Website use cookies