Община Гулянци

Имунизационна кампания срещу COVID-19

Съгласно Заповед на Министерството на здравеопазването №РД-01-270/22.06.2022 г. за организация на имунизационна кампания срещу COVID-19 с всички разрешени ваксини в населени места, извън областния център, РЗИ-Плевен провежда имунизационна кампания срещу Covid-19 в област Плевен.

За целта е създаден имунизационен мобилен екип и при наличие на желаещи от община Гулянци той ще дойде на място за да постави ваксините.

Гражданите могат да заявят желание да се имунизират на телефон: 0878711392, гл. специалист "Образование, здравеопазване и социални дейности" или на място в Общината/Кметството по местоживеене. При заявяването е необходимо да се посочат имена, ЕГН и телефон за обратна връзка.

След като се съберат достатъчно желаещи, те ще бъдат уведомени за точния ден и час на посещение на мобилния екип.

Сайта използва бисквитки