Община Гулянци

Противоепидемични мерки на територията на област Плевен, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г.

Заповед на директора на РЗИ - Плевен №РД-01-34/25.01.2022г. >>>

 

1.Преустановяват се присъствените учебни занятия на учениците от 5-ти, 6-ти, 8-ми, 9-ти и 11-ти клас в училищата на територията на град Плевен, считано от 26.01.2022 г. до 28.01.2022 г.  За учениците от 1-ви до 4-ти клас, както и за учениците от 7-ми, 10-ти, 12-ти клас и Център за специална образователна подкрепа (ЦСОП) – гр. Плевен, учебния процес остава присъствен, при спазване на противоепидемичните мерки.

Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира със заповед на министъра на образованието и науката.

2.Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности, дейности по интереси, екскурзии, спортни празници и други, организирани от училищата за всички възрастови групи, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 04.02.2022 г.

3.Преустановяват се присъствените групови занятия с деца в езиковите центрове, образователните центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

4. Забраняват се посещенията на непълнолетни лица в търговските центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и други без придружител-родител /настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

5.Забраняват се посещенията на непълнолетни лица след 22:00 часа в питейните и нощни заведения, считано от 00:00 часа на 26.01.2022 г. до 06.02.2022 г.

Сайта използва бисквитки