Община Гулянци

Противоепидемични мерки от 01 до 31 август 2021 г.

От Министерството на здравеопазването напомнят, че в страната действат временни противоепидемични мерки по отношение на провеждане на дезинфекция, спазване на физическа дистанция, недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести, носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба за лице в закрити обществени места и на открити обществени места, на които има струпване на хора и невъзможност за спазване на физическа дистанция от 1,5 м.

Във връзка с установени случаи на различни варианти, в т.ч. на делта вариант на SARS-CoV-2, което е показател за евентуално ново интензивно разпространение на COVID-19 в страната, компетентните органи осъществяват контрол по изпълнението на въведените противоепидемични мерки във всички рискови обекти, които попадат в обхвата на функционалните компетентности: градски и междуградски транспорт, обекти с обществено преназначение, заведения за хранене и развлекателни заведения, в езикови и образователни центрове и работни колективи и др.

От Министерството на здравеопазването призовават институциите и българските граждани да подходят отговорно по отношение на въвеждане, спазване и стриктно придържане към въведените ограничения, за да се постигне ограничаване на разпространението на COVID-19 в страната, подобряване здравето на населението и предпазване живота на лицата от рисковите групи.

С текста на актуалните заповеди можете да се запознаете тук:

Заповед РД 01-646 >>>

Заповед РД 01-647 >>>

Сайта използва бисквитки