Община Гулянци

В изпълнение на противоепидемичните мерки е отменено честването на Ивановден с традиционните "Кукери" и "Луди булки"

Поради повишената заболеваемост от COVID-19 на територията на община Гулянци и в изпълнение на т. 7 от Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, със Заповед на Кмета на общината е забранено провеждането на масови празници, чествания и прояви (събори, панаири, годишнини, обичаи, обреди и други), които създават предпоставки за струпване на хора.

В тази връзка в град Гулянци и населените места от общината е отменено и честването на Ивановден по традиционния начин с обичая „Кукери”/„Луди булки”, обхождане на домовете и надиграване на площада.

Съгласно т. 8 от същата Заповед на Министъра не се допуска организирането на частни събития и празненства на закрито и открито с участието на повече от 15 човека.

Сайта използва бисквитки