Община Гулянци

Само с обща отговорност и стриктно спазване на мерките можем да се справим с COVID-19

Уважаеми съграждани,

През последните седмици случаите на COVID-19 в страната нараснаха с тревожни темпове. Обръщам се към Вас с апела да спазваме противоепидемичните мерки и да не допуснем заболяването да се разпространи на територията на община Гулянци. Промяна в разписаните правила няма, но ситуацията изисква стриктното им спазване.

Ползването на предпазна маска или шлем, правилната дезинфекция на ръцете и обществените места и помещения са лесни за изпълнение от всички ни. Само по този начин можем да осигурим здравето и спокойствието на близките и на себе си, а от там и на цялата общност.

Община Гулянци прилага всички мерки произтичащи от Закона за здравето и заповедите на министъра на здравеопазването, въпреки че това изисква допълнителни сили и средства. Длъжностните лица и контролните органи засилват проверките за спазване на правилата. Но докато не осъзнаем, че в този случай отговорността за общественото здраве е в ръцете на всеки един от нас, мерките и санкциите няма да дадат желания ефект.

Само общата ангажираност в борбата с COVID-19 ще ни доведе до положителен резултат.

Разчитам на отговорността на собствениците и управителите на магазини, заведения, административни офиси и други търговски и обществени обекти да обезпечат прилагането на мерките – дистанция, ползване на предпазни средства, дезинфекция.

Вярвам, че всеки един от Вас, уважаеми съграждани, ще спазва правилата в интерес на собственото си здраве и това на околните.

РД 01-548/30.09.2020 г.

РД 01-572/07.10.2020 г.

Заповед на кмета на община Гулянци

Сайта използва бисквитки