Община Гулянци

Изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели

Временната комисия за изгатвяне на предложения за съдебни заседатели определя дат а11.09.2019г. от 15:00 часа в стаята на Председателя на Общински съвет /ет.2 в сградата на Общински съвет Гулянци/ за изслушване на допуснатите  кандидати.